Välj kategori

Klicka på en fråga för att se svaret

 • Varför är golvet ojämnt i kulören efter lackning?

  Svar

  Det kan bero på dålig omrörning av lacken i burken, ojämnt sug i underlaget eller ojämn applicering.

  Om man har flera burkar med olika produktionsnummer skall dessa blandas samman innan behandling för att säkerställa att man inte får variationer i utseendet. 

 • Varför bubblar lacken?

  Svar

  Bubblor kan uppstå med TreStjerner Golvlack om första strykningen inte är genomtorr innan andra strykningen påförs. Låg temperatur i underlaget och i rummet vid lackningen bidrar till sämre torkförutsättningar. Det är viktigt med bra luftventilation samt att temperatur i luft och underlag är minst +10°C.

 • Är det skillnad på lackens slitstyrka med avseende på glansgrad? (matt, halvblank och blank)

  Svar

  Alla glansgrader har lika bra slitstyrka.

 • Lacken flagnar av, vad är orsaken till det?

  Svar

  Det kan bero på dåligt förarbete t. ex. otillräcklig rengöring eller att underlaget inte mattslipats. Det kan även bero på att för lite lack har använts vid appliceringen.

 • Vilken lack kan användas på tidigare lackade parkettgolv?

  Svar

  TreStjerner Golvlack vattenbaserad, TreStjerner Golvlack oljebaserad eller TreStjerner Golvmatt.

 • Varför är det viktigt att torka av överskottsolja vid behandling med olja?

  Svar

  TreStjerner Golvolja är en icke-filmbildande produkt, det vill säga olja skall ligga nere i träet. Oljan som inte tränger ner i underlaget måste avlägnas, annars bildar den en klibbig oljefilm som är svår att avlägsna senare.

 • Hur underhåller man ett oljebehandlat golv?

  Svar

  För daglig rengöring rekommenderar vi dammsugning och torrmoppning med mikrofibertrasa.

  För regelbunden rengöring av smutsiga golv rekommenderar vi rengöring med TreStjerner Underhållsolja och vatten (förhållande 1:20). Använd en lätt fuktad mopp vid rengöring och undvik spill på golvet.

  Vid underhåll av oljade golv används TreStjerner Golvolja som underhållsolja. Det oljade golvet bör underhållas/tillföras mer olja när golvet ljusnat och ser torrt ut. Underhåll av oljade golv bör påbörjas innan oljan är nedsliten ända ned till bart trä. Använd samma kulör och kvalité på oljan som användes från första början.

 • Hur påförs TreStjerner Golvolja?

  Svar

  Applicera oljan fältvis. Börja olja längs med lister motsvarande 4-5 golvbrädor. Använd en platt lackpensel. Applicera därefter oljan i brädornas längdriktning med hjälp av en roller för släta underlag monterad på ett förlängningsskaft. Oljan skall ligga blank och våt på träet i ca 5-10 minuter. Tillför mer olja om den torkar in. Överskott av olja skall föras över till nästa fält med en icke-smetande gummiraka. Det föregående, färdigoljade fältet torkas och poleras noggrant med luddfria bomullstrasor. Använd många trasor. Ta nästa fält på 4-5 brädor och följ motsvarande tillvägagångssätt tills golvet är färdigoljat. Glöm inte att allt överskott av olja skall avlägsnas. Golvolja skall inte bilda film på ytan. Ett färdigoljat golv skall vara mättat och ha ett matt utseende. Oljan skall härda i 7 dagar. Golvet är brukstorrt efter ca 16 timmar, men under härdningstiden är det viktigt att golvet inte blir smutsigt, fuktigt eller täcks över.

 • På vilka ytor kan man använda TreStjerner Golvsåpa som slutbehandling?

  Svar

  Denna produkt kan användas i torra rum, på panel och tak samt på golv som inte utsättas för stort slitage eller fukt.

 • Vad är skillnaden mellan grönsåpa och TreStjerner Golvsåpa?

  Svar

  TreStjerner Golvsåpa påverkar träets utseende mindre än grönsåpa på grund av ett mer neutralt pH-värde på ca 8. TreStjerner Golvsåpa innehåller också mer olja vilket innebär att träet blir mer och snabbare mättat av fetterna i såpan.

 • Kan man lacka över alla typer av lack med TreStjerner lackerna?

  Svar

  Ja, lackerna från TreStjerner kan användas över de flesta andra lacker, med undantag av när golvet är behandlat med en syrahärdande lack eller en 2-komponentslack. En bra huvudregel är att alltid göra en provstrykning på en mindre yta för att säkerställa att lacken får bra vidhäftning och torkar som den ska.

 • Kan vi lacka över TreStjerner Golvolja?

  Svar

  Ja, det går bra. Du kan använda alla våra lacker men TreStjerner Golvmatt ger dig det mest naturtrogna utseendet som ligger närmast oljans.

  TreStjerner Golvolja kan överlackas efter 48 timmar.

 • Hur många gånger kan man egentligen slipa parkett?

  Svar

  Parkett finns i olika tjocklek. Det är toppskiktet som är avgörande för hur många gånger ett golv kan slipas. En tumregel är att 14 mm parkett kan slipas 3 gånger. Golv med tjockare skikt eller massiva trägolv kan slipas 4-6 gånger.

 • Vi har ett gammalt laminatgolv. Kan vi måla det, och i så fall: hur gör vi?

  Svar

  Laminat behöver inte grundas efter rengöring med TreStjerner Golvrengöring. TreStjerner Golvfärg fungerar utmärkt på äldre laminatgolv, dock finns i dag moderna, blanka eller mjuka golv som inte är lämpliga att måla. I osäkra fall rekommenderas en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen.

 • Vi har ett slitet parkettgolv i vårat hus som är fullt av gråa fläckar. Jag funderar på att måla det men är orolig att de gråa fläckarna kommer synas igenom färgen. Hur gör jag?

  Svar

  Det går bra att måla på parkettgolv. 

  Börja med att rengöra golvet med TreStjerner Golvrengöring. Mattslipa golvet och avlägsna damm från golvet. Grundmåla sedan med 2 strykningar JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Grundningen skall torka minst 12 timmar mellan strykningarna. Måla sedan 2 strykningar TreStjerner Golvfärg. 

  Eftersom golvfärg är en helt täckande behandling så kommer inte de gråa fläckarna att synas igenom.

 • Varför måste man alltid använda rengöringsmedel innan man lackar golver på nytt?

  Svar

  Man ska alltid rengöra golv före behandling för att avlägsna smuts, såparester, fett m.m. Om golvet skulle behandlas utan att vara rengjort från dessa ämnen så kan det lätt uppstå problem med vidhäftning av ny lack.

 • Varför måste ny och tidigare lackad parkett mattslipas först?

  Svar

  Nya och tidigare lackade ytor har en blank, hård yta som är svår att få vidhäftning på. Genom att mattslipa golvet ruggas ytan upp och säkrar en bättre vidhäftning.

 • Hur lackar jag ett furugolv?

  Svar

  Börja med att rengöra med TreStjerner Golvrengöring. Se till att avlägsna rester av rengöringsmedel innan vidarebehandling. Lacka med TreStjerner Golvlack Oljebaserad, TreStjerner Golvlack Vattenburen eller TreStjerner Golvmatt. På olackade golv rekommenderar vi 3 strykningar och på tidigare lackade golv 2 strykningar. För snyggast finish rekommenderar vi en lätt slipning mellan strykningarna.

Svar

Det kan bero på dålig omrörning av lacken i burken, ojämnt sug i underlaget eller ojämn applicering.

Om man har flera burkar med olika produktionsnummer skall dessa blandas samman innan behandling för att säkerställa att man inte får variationer i utseendet. 

Hittar du inte något svar? Skicka in din fråga här: