Välj kategori

Klicka på en fråga för att se svaret

Svar

Nya och tidigare lackade ytor har en blank, hård yta som är svår att få vidhäftning på. Genom att mattslipa golvet ruggas ytan upp och säkrar en bättre vidhäftning.

Hittar du inte något svar? Skicka in din fråga här: